30 lat SP5ZBA

harcerskiej amatorskiej radiostacji w Płocku - 1968-1998

 


W Harcerskim Klubie Łączności
SP5ZBA w Płocku:
Zdzisław SQ5BPX,
Wojtek SP5NZE,
Maciek SP5XML,
Marcin SP5NON,
Benek SQ5AZB,
Zbyszek SP5HQZ.

 

 

W czerwcu 1998 r. Harcerski Klub Łączności w Płocku obchodzi 30-lecie powstania harcerskiej amatorskiej radiostacji SP5ZBA.

 

Właściwie początki harcerskiej łączności w Płocku wywodzą się od wiosny 1933 r., kiedy to w Komendzie Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku, dzięki inspiracji hufcowego hm. Ładysława Żelazowskiego, zostało przeprowadzone szkolenie dla harcerzy starszych - z zakresu budowy odbiorników radiowych.

 

W 1934 r. powstaje Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego, a przy nim 29 kwietnia 1934 r. nastąpiło uroczyste otwarcie radiostacji nadawczej. Stacja otrzymała z Ministerstwa Poczty i Telegrafu amatorski znak SP1GW, a później SP1IJ, natomiast hm. Ładysław Żelazowski otrzymuje znak SP2RG.

 

W latach 1945-1968 następuje marazm w harcerskim krótkofalarstwie w Płocku.

 

W pięćdziesiątych latach w Domu Harcerza przy ul. Kolegialnej 21 prowadzona była przez Aleksandra Wiśniewskiego pracownia radioamatorska.

 

Dopiero w 1968 r. przybył do Płocka z Warszawy Jerzy Pułjan. Dzięki jego inicjatywie powstaje w czerwcu Harcerski Klub Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku, przy ul. Jachowicza 4, który został zarejestrowany w Zarządzie Oddziałowym Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie - 1 października 1968 r. pod nr 57/War i otrzymuje z PIR znak nadawczy SP5ZBA. Pod tym znakiem dnia 15 marca 1970 r. ze stacją SP8BSQ, z operatorem Henrykiem QTH Biała Podlaska, w paśmie 3,5 MHz przeprowadzono pierwsze klubowe QSO. W późniejszym okresie klub zmienia promotora na Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku.

 

Pierwszy zarząd klubu to: prezes - Jerzy Pułjan, sekretarz - Łukasiewicz, uczeń Technikum Elektrycznego, gospodarz klubu - Tadeusz Rybak, skarbnik - Jerzy Fijołek. Opiekunem klubu z ramienia Technikum Elektrycznego był mgr inż. Mariusz Portalski, nauczyciel z technikum.

 

Harcerski klub prowadzi nadal swoją działalność w Płocku na osiedlu "Międzytorze" pod nazwą: Harcerski Klub Łączności SP5ZBA przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Początkowo klub mieścił się przy ul. Piaska 4, a obecnie przy ul. Lachmana 2. Kierownikiem klubu jest hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB. Aktualnie kierownikiem radiostacji jest Jarosław Górczyński SP5LGS, a poprzednio był Jacek Pietryszyn SP5BAW.

 

hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB

Fotografie autora.Radiostacja SP5ZBA/5 na światowym Zlocie

Harcerstwa Polskiego - Zegrze 1995 r.:
Darek SQ5AXX, Michał SQ5DAC,
Jerzy SQ5AXD, Zbyszek SP5HQZ,
Zdzisław SQ5BPX, Jerzy SP5GBM,
Jerzy SP5JO, Piotr SP5HJJ, Benek SQ5AZB
i Kom. Chorągwi Mazowieckiej Grzegorz.

 

Aktualna działalność Harcerskiego Klubu Łączności w Płocku:

 • Radiostacja SP5ZBA pracuje w pasmach KF i UKF;
 • Posiadamy automatyczny przemiennik UKF - SR5P (145,725MHz);
 • Budujemy  następne  przemienniki: 2m - SR5Z (145,6625MHz) oraz 70cm - SR5PL (439,125MHz);
 • W klubie pracuje Packet Radio - BBS (SP5ZBA-144,850MHz);
 • Sysopi: Zbyszek SP5HQZ i Zdzicho SQ5BPX obecnie eksperymentują z bramką (gate), która na próbach pracuje pod znakiem SR5ZBA;
 • Zorganizowaliśmy  i przeprowadziliśmy wspólnie z PL-CB Radio trzy kursy krótkofalarskie kategorii II zakończone egzaminami PAR;
 • W 1997 r. w klubie przeprowadziliśmy kurs nauki telegrafii;
 • Bierzemy udział w zawodach radioorientacji sportowej. Klub jest drużynowym mistrzem województwa płockiego w tej dyscyplinie sportu;
 • W ramach obchodów rocznicy "60-lecia harcerskiej łączności w Płocku" wydaliśmy okolicznościową kartę QSL;
 • Uczestniczyliśmy w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu, gdzie pracowała radiostacja SP5ZBA/5 na pasmach KF i UKF;
 • Opracowaliśmy i wydaliśmy dyplom krótkofalarski "500 lat województwa płockiego";
 • Opracowaliśmy i wydrukowaliśmy karty QSL SP0PL - dla radiostacji okolicznościowej  pracującej  z okazji "500-lecia województwa płockiego";
 • W ramach hufcowej gry specjalnościowej kilkakrotnie organizowaliśmy dla Hufca ZHP Płock wielobój łącznościowy "Łowy na lisa";
 • Posiadamy samochód Star 66 po radiostacji R-118, z którego pracuje terenowa radiostacja SP5ZBA/P;
 • Ostatnio  braliśmy  czynny  udział w obchodach "85 lat ZHP w Płocku". Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową kartę QSL;
 • Z okazji 30-lecia SP5ZBA opracowaliśmy i wydajemy monografię klubu ze zdjęciami.

 

Źródło: Świat Radio, Lipiec 1998r., s.47