Aktualności

Dodano: 25.08.2012 r.

Dyplom Klubu Przeżuwaczy Szmat (RCCA) - regulamin i zgłoszenie

 

Dyplom Klubu Przeżuwaczy Szmat (Rag Chewers' Club Award) - regulamin

1. Dokonanie zgłoszenia z QSO, która trwało co najmniej 30 minut. Dozwolona jest każda emisja oraz każde pasmo.
2. Dyplomy są numerowane w kolejności ich wydawania.
3. Dyplom może być wydany dla kategorii Phone, CW i Digital - w zależności od rodzaju emisji.
- Phone (dowolna emisja głosowa: AM, FM, SSB)
- CW
- Digital (dowolna emisja cyfrowa: RTTY, PSK31, MFSK, SSTV, Hellschrieber, itp.)
4. Zgłoszenie musi zawierać:
- znak stacji, z którą nawiązano łączność
- datę, godzinę oraz czas trwania QSO
- częstotliwość i emisję QSO
5. Zgłoszenia w dodatkowych kategoriach wymagają złożenia nowego wniosku. Numer dyplomu nie zostanie zmieniony, a na nowym dyplomie zostaną tylko wyszczególnione zaktualizowane kategorie.
6.Posiadacze dyplomu RCC (Rag Chewers' Club - Klub Przeżuwaczy Szmat) zostaną umieszczeni na stronie internetowej SPAR (Society for the Preservation of Amateur Radio - Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krótkofalarstwa).

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na poniższej stronie internetowej.
Zgłoszenia można również przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: awards@spar-hams.org.

Dyplom, jako dokument gotowy do wydruku i oprawy w postaci pliku w formacie Adobe PDF, zostanie zwrotnie wysłany jako załącznik za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku, gdy załączniki e-mail nie są akceptowane - wraz ze zgłoszeniem należy wystosować odpowiednią prośbę, a w miarę możliwości zostaną dokonane inne ustalenia.

Adres źródłowy regulaminu:
http://www.spar-hams.org/index.php?pg=11

Adres członków Klubu Przeżuwaczy Szmat - posiadaczy dyplomu:
http://www.spar-hams.org/index.php?pg=13

Adres formularza zgłoszeniowego:
http://www.spar-hams.org/awards/spar-rcc-app.html

Treść strony zawierającej formularz:

Zgłoszenie na Dyplom Klubu Przeżuwaczy Szmat (Rag Chewers' Club Award Application)

Dziękujemy za zainteresowanie dyplomem RCC! Jest to zgłoszenie do dyplomu RCC. Proszę podać informacje, a następnie nacisnąć przycisk "Wyślij". Powinieneś otrzymać e-mail z potwierdzeniem, jeśli zgłoszenie zostanie przyjęte.

Niniejszym składam zgłoszenie na dyplom Klubu Przeżuwaczy Szmat SPAR (SPAR Rag Chewers' Club Award). Jako uzasadnienie mojego zgłoszenia przekazuję poniższe informacje.
Oświadczam także, że wspomniane informacje są prawdziwe, oraz że w trakcie odnośnego QSO przestrzegano wszystkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do krótkofalarstwa.

Typ zgłoszenia (należy wybrać): nowe / dodanie kategorii

Wnioskodawca
- Imię i nazwisko
- Znak wywoławczy
- Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Dane dot. QSO
- Stacja, z którą nawiązano łączność
- Częstotliwość (MHz)
- Data (UTC)
- Czas (UTC)
- Czas trwania QSO

Emisja (należy wybrać): CW/Phone/Digital

Komentarz

Przycisk: "Wyślij"

Motto: Prawdziwi krótkofalowcy "żują szmaty" wszystkimi emisjami!


Tłumaczenie i opracowanie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV


Komentarz dodatkowy: dyplom jest dla wszystkich traktujących krótkofalarstwo (również) nieco z przymrużeniem oka...! Oczywiście zgłoszenie jest przyjmowane na zasadzie dobrej woli - tj. przy założeniu przestrzegania Ham Spiritu, czyli bez jakiejkolwiek weryfikacji/potwierdzenia przeprowadzonych łączności. Wnioskodawcy muszą się tylko uzbroić w cierpliwość (ale "przeżuwacze szmat" przecież aż tak bardzo się nie spieszą...), bowiem piszący te słowa na rozpatrzenie aplikacji oczekiwał ok. roku, co przecież nie musi być regułą!...

A pod poniższym adresem można z kolei uzyskać gotowy do wydruku dyplom dla członkiń Krótkofalarskiego Stowarzyszenia Tolerancji (Amateur Radio Tolerance Society), czyli żon "dyplomowanych przeżuwaczy"...

http://www.spar-hams.org/index.php?pg=14

Powodzenia zatem i do spotkania w eterze!!!

Paweł, SP7TEV - członek SPAR nr 509 (dyplom w kat. CW, Phone i Digital)

 

Źródło: http://pzk.org.pl

Strony: « Poprzednia 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 40 Następna »