Aktualności

Dodano: 12.06.2008 r.

Trzeci "Przystanek Pat"

"Profilaktyka a Teatr" ( PaT) to program, którego autorem jest mł. insp Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji, a realizatorem - Gabinet Komendanta Głównego Policji.

 

Celem programu jest:
1. Oddziaływanie na zmniejszanie zjawiska narkomanii i alkoholizmu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Inspirowanie młodzieży szkolnej do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki narkotykowej.
3. Współpraca z lokalnymi Samorządami, Policją, Dyrekcją Szkół i Kuratoriami Oświaty w zakresie działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej.

W dniach 1-5 lipca w MEGAPOLIS TEATR (Gimnazjum nr 8 w Płocku) spotkają się wolontariusze z całej Polski. Nie zabraknie wśród nich także młodych ludzi z Płocka.
Po raz pierwszy w tym programie wezmą udział krótkofalowcy, którzy będą realizować program „Profilaktyka a Krótkofalarstwo” (PaK). Czynnie włączyli się członkowie Klubu SP5ZBA z Płocka. Będzie czynna stacja okolicznościowa SN3PAT, której operatorzy będą na falach eteru przekazywać informację o tym programie oraz propagować nasze hobby wśród młodych ludzi przybyłych z całej Polski.

 

Program PaT

Trzeci "Przystanek PaT"

Płock, 1-5 lipca 2008 roku

Zasady uczestnictwa w akcji "III Przystanek PaT":
1. Deklarowane zainteresowanie sztuką, a głównie teatrem.
2. Zgłoszenie indywidualne uczestnika - ukończony 16 rok życia.
3. Zgłoszenie grupowe - po akceptacji Impresariatu PaT możliwy jest udział uczestników poniżej 16 roku życia.
4. Grupa (min. 5 osób) powinna posiadać pełnoletniego lidera, któremu rodzic lub prawny opiekun przekazuje pisemną zgodę na udział w akcji osoby poniżej 18 roku życia.
5. Przyjazd i ubezpieczenie na koszt własny. Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport pierwszego i ostatniego dnia akcji z dworca PKS/PKP w Płocku do miejsca akcji.
- Przyjazd: 1 lipca do godz. 15.00 (obiad i kolacja zgodnie z wcześniejszą rezerwacją w zgłoszeniu uczestnika);
- Wyjazd: 5 lipca po śniadaniu (śniadanie z dn. 5 lipca + obiad i kolacja z dn. 1 lipca liczone są jako jeden dzień żywienia).
6. Pakiet uczestnika akcji w cenie 20 (dwadzieścia) zł zawiera:
- identyfikator uczestnika akcji = bezpłatna wejściówka na wszystkie warsztaty, koncerty i spektakle;
- materiały promocyjne;
- znaczek akcji.
7. Wyżywienie na koszt własny. Na terenie zakwaterowania funkcjonować będzie kuchnia szkolna z tanimi posiłkami. Koszt dziennego wyżywienia wynosi 15 (piętnaście) zł, w tym: śniadanie, obiad i kolacja. Koszt pełnego wyżywienia od 1 lipca (obiad) do 5 lipca (śniadanie) wynosi 60 zł od jednej osoby. Uczestnik nie ma obowiązku wykupienia wyżywienia na terenie akcji.
8. Zakwaterowanie jest bezpłatne w salach wieloosobowych (klasy szkolne). Każdy uczestnik w ramach zakwaterowania otrzymuje bezpłatnie na czas akcji materac wojskowy.
9. Prosimy o zgłaszanie do Impresariatu programu PaT swojego udziału w akcji "III Przystanek PaT" do dnia 1 czerwca 2008 roku na adres e-mail: pat@policja.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania:
- Karta zgłoszenia indywidualnego (.doc)
- Karta zgłoszenia grupowego (.doc)

 

Informacje dla uczestników akcji "III Przystanek PaT":
1. Program PaT przewiduje organizowanie akcji "Przystanek PaT" raz w roku w okresie letnich wakacji.
2. Na czas trwania akcji w Płocku otwarty zostanie w MEGAPOLIS Teatr Letni.
3. W godzinach warsztatowych w Teatrze Letnim uczestnicy akcji mogą zaprezentować własne spektakle profilaktyczne dotyczące zjawisk patologii społecznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).
4. W godzinach wieczornych w Teatrze Letnim prezentowane będą otwarte spektakle repertuarowe zaproszonych teatrów.
5. Akcja nie ma charakteru festiwalu z nagrodami.
6. Akcja ma charakter ogólnopolskiego spotkania miłośników teatru.
7. Podczas akcji odbędzie się także coroczne WIELKIE CZYTANIE.
8. Uczestnicy akcji "III Przystanek PaT" będą także wykonawcami jednego wspólnego działania artystycznego, które zostanie przeprowadzone na zakończenie akcji.

 

Miejsce akcji "III Przystanek PaT":
MEGAPOLIS TEATR
Płock, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby, Gimnazjum nr 8.

 

Wiesław Paszta SQ5ABG