Aktualności

Dodano: 06.03.2008 r.

Protest krótkofalowców płockich

 

Płock, 06.03.2008 r.

 

Pani Prezes
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
ul. Kasprzaka 18/20,
01-211 Warszawa

 

Dotyczy: zakłócania telewizji kablowej.

My krótkofalowcy płoccy protestujemy przeciw dalszemu utrzymywaniu przez telewizję kablową „Multimedia” w Płocku kanału TVN w pobliżu pasma krótkofalarskiego UKF 144 - 146 MHz (kanał kablowy S 4).

- Nasze nadajniki powodują zakłócenia odbioru programu na tym kanale.

- Program TVN cieszy się dużą oglądalnością w Płocku. W programie tym (między innymi) są nadawane filmy, które lubią oglądać kobiety.

- Każde uruchomienie nadajnika o tej porze powoduje awantury w naszych rodzinach oraz interwencje (u nas) naszych sąsiadów.

 

Całą winę w Płocku za zakłócanie programu TVN przypisuje się krótkofalowcom.
Próbuje się skłócić społeczeństwo z krótkofalowcami. Utrzymywanie kanału TVN na tej częstotliwości uniemożliwia nam w Płocku pracę w paśmie UKF.

Na jednym ze spotkań krótkofalowców nawet padło podejrzenie, że „Multimedia” celowo utrzymują ten stan rzeczy w ramach bojkotu i walki z programem TVN.

A przecież można inaczej.
Program TVN umieścić na innej częstotliwości. Natomiast na tym kanale umieścić program o niskiej oglądalności. Wystarczy trochę dobrej woli ze strony firmy „Multimedia”.

Uszczelnianie sieci kablowej nic nie daje, ponieważ telewizory nie są ekranowane.

Prosimy Panią Prezes o interwencję.
Z góry serdecznie dziękujemy za pozytywne załatwienie naszej sprawy.

Krótkofalowcy płoccy.

 

„Protest krótkofalowców płockich” otrzymują:

 

1 x Delegatura UKE w Warszawie
ul. Górnośląska 6
00-444 Warszawa
+ załącznik

 

1 x Pan Prezydent Mirosław Milewski
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
+ załącznik

 

1 x Sekretariat ZG PZK
ul. Modrzewiowa 25
85-635 Bydgoszcz
P. O. Box 54
+ załącznik

 

1 x Warszawski Oddział Terenowy
Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie
ul. Nowowiejska 1/3
WOT PZK; skrytka pocztowa 3
00-955 Warszawa-15
+ załącznik

 

1 x TVN S.A.
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
+ załącznik

 

1 x Telewizja Kablowa „Multimedia”
ul. Gierzyńskiego 17
09-407 Płock
+ załącznik

 

1 x Agora „Gazeta Wyborcza”
ul. Królewiecka 12 e
09-400 Płock
+ załącznik

 

1 x a/a Harcerski Klub Łączności SP5ZBA
przy Mazowieckiej Sp. Mieszkaniowej
ul. Lachmana 2
09-407 Płock
+ załącznik

 

Benek SQ5AZB