Aktualności

Dodano: 07.09.2007 r.

UWAGA - ZAWODY

 

Organizator: Sekcja Łączności SP7KYL TSiR „Jupiter” przy Elektrowni Bełchatów S.A.
Nazwa zawodów: „Spotkania Eterowe - Dzień Energetyka”.
Termin: od godz. 5:00 8-go do godz. 24:00 9-go września 2007 roku (czas lokalny).
Pasmo: 145MHz (simpleks + SR7E) oraz 3,5MHz.

 

Regulamin zawodów

Zasady

- Modulacja: FM w paśmie 2m; SSB w paśmie 80m;< br/> - Korespondenci podają: znak, raport RS, lokator, QTH, opcjonalnie numer łączności ze stacją organizatora;
- Dzienniki zawodów prowadzą tylko stacje organizatora (korespondenci na własne potrzeby);
- Dopuszczalne jest jedno QSO z jedną stacją organizatora w danym dniu w paśmie 80 m;
- W paśmie 2m dopuszczalne są dwa QSO (simpleks oraz przez SR7E);
- Zaliczane są jedynie łączności ze stacjami organizatora: SP7KYL, SP7TOR, SP7UTP, SQ7AEH, SQ7IQA, SQ7IQG, SQ7JHB, SQ7JHG, SQ7JHF, SQ7JHR, SQ7JHZ, SQ7JHW;
- Stacje organizatora podają okresowo wywołanie ogólne typu: „Spotkania Eterowe - Dzień Energetyka - wywołanie ogólne”;
- Stacje organizatora podają: znak, raport RS, lokator, QTH;
- Każda stacja organizatora powinna być QRV minimum 2 godz. każdego dnia (łącznie);
- Stacje spoza 7-go okręgu, które chcą otrzymać dyplom, powinny wskazać gdzie można zlokalizować aktualny adres, bądź przesłać go na adres sq7iqa@gmail.com lub BOT Elektrownia Bełchatów SA, Rogowiec, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5, z dopiskiem „Sekcja łączności TSiR Jupiter”.

Punktacja i nagrody

- Stacje o największej liczbie QSO ze stacjami organizatora otrzymują wartościowe nagrody rzeczowe - odrębnie dla KF i UKF;
- Dyplomy otrzymują: stacje z okręgu 7, które nawiązały przynajmniej pięć QSO; stacje spoza 7 okręgu - dwa QSO (w czasie trwania zawodów);
- Wyniki zawodów ogłoszone będą via przemiennik SR7E (29.09.07) oraz będą dołączone do dyplomów;
- Warunkiem przesłania dyplomu jest dysponowanie przez Organizatora adresem uczestnika.

 

Marcin SQ5GRQ

 

____________________________________________________________________________________________

 

Dodano: 29.08.2007 r.

ZAPROSZENIE

 

Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!

Olga Nowalińska i Marcin Strzałkowski

wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. Koleżanki i Kolegów z klubu SP5ZBA

na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się
dnia 15 września 2007 roku o godzinie 18:00
w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Fatimskiej
w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 29.

 

Marcin SQ5GRQ