Artykuły

 • 80 lat krótkofalarstwa w Płocku (1934-2014)

  Początki działalności radioamatorów w Płocku sięgają wiosny 1933 roku, kiedy to w Komendzie Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku, dzięki inspiracji hufcowego harcmistrza Ładysława Żelazowskiego, zostało przeprowadzone szkolenie dla harcerzy starszych w zakresie budowy odbiorników radiowych. Komenda ŻHH w programie pracy w 1933 roku przewidziała też szkolenie w łączności krótkofalarskiej, mającej już tradycje w harcerstwie. Zbudowano krótkofalowy odbiornik i przystąpiono do nasłuchu fonicznych amatorskich stacji krótkofalowych. Harcerze uczyli się też alfabetu Morse'a i odbioru telegrafii na słuch.

 • Sąsiedzkie waśnie na fali UKF

  Krótkofalowcy z Płocka nie mają lekko. I ich sąsiedzi też. Konflikt tli się od kilku lat i nikt nie potrafi go rozwiązać.

 • 30 lat SP5ZBA

  harcerskiej amatorskiej radiostacji w Płocku - 1968-1998.

  W czerwcu 1998 r. Harcerski Klub Łączności w Płocku obchodzi 30-lecie powstania harcerskiej amatorskiej radiostacji SP5ZBA.

 • 60 lat harcerskiego krótkofalarstwa w Płocku

  W 1994 roku minęło 60 lat od uruchomienia pierwszej w Płocku amatorskiej radiostacji krótkofalowej. Zaczątkiem działalności harcerzy - krótkofalowców w Płocku było utworzenie Harcerskiego Ośrodka Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego (HOPWR) przy Komendzie Żeglarskiego Hufca Harcerzy w Płocku w 1933 r.

 • Pogrzeb Ładysława Żelazowskiego

  W dniu 5 października 1993 roku zmarł w wieku 92 lat ś.p. Ładysław Źelazowski, długoletni zasłużony harcmistrz z Płocka, przedwojenny krótkofalowiec.

 • Wspomnienia SP2CO

  W harcerstwie przedwojennym nie było wielu drużyn łączności. Pierwszy harcerski klub łączności powstał w Płocku. Był to zastęp krótkofalowców przy Mazowieckiej Chorągwi ZHP. Jego organizatorem był hm Ładysław Żelazowski. Stacja zastępu używała znaku SP1IJ.

 • Prezes SP5JO

  ... Harcmistrz Jerzy Półjan, odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Znak krótkofalarski SP5JO, znany wśród amatorów fal krótkich od Grenlandii po Nową Zelandię ...

 • Maksymilian Kolbe - Pierwszy i jedyny św. krótkofalowiec

  Rajmund Kolbe urodził się 08.10.1894 r. w Zduńskiej Woli. Jego rodzice, Juliusz i Marianna z Dąbrowskich, byli tkaczami. W poszukiwaniu pracy krótko przebywali w Łodzi, a następnie w Pabianicach, gdzie Rajmund spędził dzieciństwo.

 • SP5KQS - to już 25 lat

  W 1997 roku jubileusz 25-lecia obchodził znany nie tylko na Ziemi Płockiej, Klub Łączności LOK - SP5KQS. Założony on został w 1972 roku przy Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przez grupę kilkunastu zapaleńców działających pod kierunkiem Jerzego Fijołka SP5GBM.