Egzamin - świadectwo klasy A i C

Pytania do testów na świadectwo klasy A i C operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej dostępne są tutajpdf