Informacje

Drogie Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

w 2014 roku obchodzona będzie w Płocku 80. rocznica funkcjonowania ruchu krótkofalarskiego. Wzmianki i źródła historyczne pozwalają lokować jego narodziny na Naszych Ziemiach na rok 1934.

 

Obecnie na terenie miasta działają dwa amatorskie kluby krótkofalarskie:

 • Harcerski Klub Łączności Związku Harcerstwa Polskiego, którego radiostacja pracuje pod znakiem SP5ZBA, którego Kierownikiem jest hm. Benedykt Sandomierski (SQ5AZB);
  oraz:
 • Klub Krótkofalowców Ligi Obrony Kraju, którego radiostacja pracuje pod znakiem SP5KUT, którego Prezesem jest Paweł Boczek (SP5WLY).

 

Spośród płockich krótkofalowców ukonstytuował się roboczy komitet organizacyjny tych obchodów:

 • Daniel Korzan – przewodniczący;
 • Zdzisław Zieliński;
 • Jerzy Fijołek;
 • Grzegorz Paćko;
 • Marcin Niśkiewicz.

 

Planujemy:

 1. Zorganizować wystawę o tej tematyce w Muzeum Mazowieckim (odpowiedzialni: Daniel SQ5AXS i Benek SQ5AZB);
 2. Opracować i wydać monografię płockiego krótkofalarstwa (odpowiedzialny: Daniel SQ5AXS);
 3. Zbudować replikę pierwszego płockiego nadajnika z 1934 roku (odpowiedzialni: Jurek SP5GBM i Jarek SQ5EKW);
 4. Uruchomić na terenie płockich szkół radiostacje pracujące pod okolicznościowym znakiem (odpowiedzialni: Zdzisław SQ5BPX i Grzegorz SP5LGN);
 5. Wydrukować okolicznościowe karty QSL uniwersalne dla obydwu klubów oraz opracować dyplom „80 lat krótkofalarstwa w Płocku” i regulamin jego zdobywania. Koordynować prace związane z wysyłką tych dyplomów (odpowiedzialny: Marcin SP5NON);
 6. Rozpropagować akcję przez środki masowego przekazu (odpowiedzialny: Daniel SQ5AXS).

 

Eksponaty i materiały na wystawę dostarczą indywidualni nadawcy i kluby krótkofalarskie.

Wdzięczni będziemy za wszelkie sugestie i oczywiście użyczenie na czas wystawy pamiątek związanych z narodzinami i rozwojem naszego hobby.

 

W związku z opracowywaną książką „Monografia płockiego krótkofalarstwa (1934-2014)” prosimy płockich krótkofalowców i "sibistów" o przesyłanie na adres klubu sp5zba@wp.pl wspomnień i "skanów" zdjęć związanych z naszym hobby.

 

Planujemy następujące rozdziały książki:

 1. Początki 1933 r. Harcerski Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego w Płocku.
 2. Radiokluby w płockim LOK.
 3. Klub PZK - SP5PJM.
 4. Harcerski Klub Krótkofalowców (1968-1983) - SP5ZBA.
 5. Harcerski Klub Łączności (1987-2014) - SP5ZBA.
 6. Płoccy nadawcy za granicami Kraju.
 7. Płockie przemienniki i urządzenia automatyczne.
 8. PL CB-Radio.
 9. Działalność radioamatorska w paśmie 11 metrów - Klub „Alfa-Tango” w Płocku i okolicach.
 10. Indywidualne wspomnienia krótkofalowców.

 

Na stronie internetowej http://sp5zba.net umieszczany będzie w zakładce "Płockie Krótkofalarstwo (1934-2014) - Monografia (BRUDNOPIS)", częściowo już opracowany tekst książki, który będziemy starali się konsekwentnie rozwijać.

 

Vy73!
Daniel SQ5AXS