Przepisy

 • Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

  Informacja na temat świadectw w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz wymiany nieaktualnych świadectw.

 • Pozwolenie radiowe - służba amatorska

  Jak uzyskać pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

 • Identyfikacja radiostacji amatorskich

  Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie identyfikacji radiostacji amatorskich i dysponowania znakami wywoławczymi.

 • Zasady pracy na pasmach

  przeznaczonych dla radiokomunikacyjnej służby amatorskiej

   

  W pozwoleniach radiowych istnieje zapis: "Posiadacz pozwolenia obowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów obowiązujących w radiokomunikacyjnej służbie amatorskiej".
  Celem objaśnienia co się kryje pod tym zapisem poniżej podaję wykładnię tego zapisu w oparciu o Regulamin Radiokomunikacyjny, oraz rekomendacje IARU.

 • Band Plan KF

  IARU Region 1 Band Plan

 • ITU

  International Telecommunication Union (ITU) – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny