SP5KQS - to już 25 lat

W 1997 roku jubileusz 25-lecia obchodził znany nie tylko na Ziemi Płockiej, Klub Łączności LOK - SP5KQS. Założony on został w 1972 roku przy Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przez grupę kilkunastu zapaleńców działających pod kierunkiem Jerzego Fijołka SP5GBM. Spółdzielnia w ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej udostępniła pomieszczenia w Spółdzielczym Domu Kultury, na dobry początek wyposażyła Klub w niezbędne meble, narzędzia i przyrządy pomiarowe, a cała reszta należała już do członków Klubu. W grudniu 1972 r., po zarejestrowaniu Klubu w Polskim Związku Krótkofalowców, otrzymują znak nasłuchowy SP5 2070/K i to umożliwia im rozpoczęcie działalności krótkofalarskiej. Za pośrednictwem ZW LOK w Warszawie otrzymują z demobilu wojskowego sprzęt łączności w postaci radiostacji RBM-1, odbiornika KWM i radiostacji czołgowych 10 RT. Fakt ten mobilizuje członków Klubu do budowy własnej radiostacji i po pewnym czasie na bazie amerykańskiego urządzenia wojskowego BC 610 powstaje nadajnik o mocy 50 W przystosowany do pracy fonią AM i telegrafią na pasmach 3,5, 7 i 14 MHz, a dach budynku „przyozdobiony" zostaje dwoma masztami, pomiędzy którymi zawieszone zostają niezbędne anteny. W dniu 14 maja 1974r z Państwowej Inspekcji Radiowej otrzymują dla Klubu licencję na używanie radiostacji amatorskiej i znak wywoławczy SP5KQS. Jednakże na pierwszą łączność pod znakiem klubowym trzeba było cierpliwie czekać do 23 lutego 1975 r., kiedy to w paśmie 80 metrów zostaje przeprowadzone QSO ze stacją SP6HUC z Czernicy k/Wrocławia.

 

Uruchomienie radiostacji powoduje natychmiastowy wzrost zainteresowania młodzieży uczestniczącej w pracy Klubu, która coraz liczniej przybywa na zajęcia praktyczne i naukę pracy na radiostacji. Umożliwia to zorganizowanie kursu na licencję l kategorii i przyczynia się do powiększenia w Płocku liczby licencjonowanych krótkofalowców. W tym czasie członkowie Klubu intensywnie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach terenowych i zawodach krótkofalarskich, a działalność Klubu rozwija się nadal bardzo pomyślnie.

 

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. powoduje zawieszenie działalności Klubu. Będący w tym czasie na wyposażeniu Klubu transceiver TS-520 zostaje zdeponowany w WUT w Płocku, a licencja zostaje odesłana do PIR-u w Warszawie. Klub praktycznie prowadzi bardzo ograniczone formy działalności. Dopiero w maju 1985 r. Klub ponownie otrzymuje licencję. Niestety, nic wraca do klubu poprzednio użytkowana radiostacja, a w jej miejsce pojawia się wysłużony transceiver produkcji rzemieślniczej typu „Jowisz". Nie zrażeni tym faktem członkowie Klubu wznawiają jego działalność i biorą intensywny udział w zawodach i imprezach krótkofalarskich, także związanych z Płockiem. W czerwcu 1991 r. z okazji wizyty papieża Jana Pawła II, uruchamiają stację pod okolicznościowym znakiem SN5PP, przeprowadzając łączności z ok. 40 krajami, do których ekspediują ponad 2000 szt. kart QSL. Następną okazją do pracy pod znakiem okolicznościowym była beatyfikacja s. Faustyny Kowalskiej z zakonu MBM w Płocku. Radiostacja pracowała w dniach 16 i 17 kwietnia 1993 r. pod znakiem SP0SF i zainstalowana była w domu zakonnym, w którym przebywała s. Faustyna. Innym ważnym wydarzeniem w Płocku, gdzie znów nie zabrakło płockich krótkofalowców i radiostacji klubowej to obchody 500-lecia utworzenia województwa płockiego. Wydarzenie to upamiętniała praca w okresie od lipca do września 1995 r. stacji pod znakiem okolicznościowym SP0PL.

 

Długoletni okres działalności Klubu udokumentowany jest wszelkiego rodzaju wyróżnieniami, w tym dyplomami, których doliczono się ponad 70 szt. Innego rodzaju dokument to znacząca kolekcja kart QSL potwierdzająca niezliczone łączności z amatorskimi radiostacjami z całego świata. Działalność Klubu dostrzegana jest również przez Urząd Miasta Płocka. Niezależnie od pomocy ze strony Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Ligi Obrony Kraju, Klub wspomagany jest przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka, a w szczególności przez Panią mgr Jadwigę Wojnarowską. Przykładem jest zakup ze środków Urzędu Miasta radiostacji FT-250 oraz wydrukowanie nowego nakładu kart QSL dla potrzeb Klubu.

 

Inicjatywa członków Klubu nie zamyka się wyłącznie w pracy klubowej, ale służy całemu środowisku krótkofalarskiego Płocka. Dzięki ich aktywności zostaje uruchomiony w Płocku przemiennik radiowy pracujący w paśmie 2-metrowym pod znakiem SR5P, a jedną z ostatnich inicjatyw stanowi staranie o uruchomienie na jednym z wieżowców w Płocku i powiązanie z siecią ogólnopolską, stacji przekaźnikowej dla Packet Radio.

 

Powyższy artykuł powstał na podstawie opracowania Prezesa Klubu Łączności LOK przy PSM w Płocku Kol. Jerzego Fijołka SP5GBM, pt. 25-lecie działalności Klubu Łączności LOK -SP5KQS przy Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku.

 

Uczestnicy spotkania w Płocku

 

Z ogromną przyjemnością informuję, że w dniu 20 września 1997 r. uczestniczyłem w spotkaniu z okazji 25-lecia działalności Klubu SP5KQS, które miało miejsce w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku. Miałem możliwość osobiście zapoznać się z dotychczasową działalnością Klubu i naprawdę nie dziwi mnie fakt, że nie tylko ja dostrzegłem ogrom pracy jaką społecznie wykonują jego członkowie. Dorobek Klubu i jego członków uhonorowany pamiątkowym pucharem od Prezesa ZG LOK oraz przyznane medale "Za zasługi dla LOK" i odznaki "Zasłużonego działacza LOK" nie wymagają dodatkowego komentarza. O obchodach rocznicowych nie zapomniał również Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Krótkofalowców, którego Prezes Kol. Edward SP5ALV przekazał Klubowi okazały puchar i dyplom. Uroczystościom towarzyszyła wystawa upamiętniająca i dokumentująca dorobek Klubu SP5KQS od chwili jego powstania po dzień dzisiejszy.

 

Po części oficjalnej, w swobodniejszej atmosferze, do późnej nocy dyskutowano o sprawach związanych z dniem dzisiejszym krótkofalarstwa w Polsce, jego dalszym rozwojem i działalnością Polskiego Związku Krótkofalowców. Przyznaję, że jako pełniący funkcję vice Prezesa d/s organizacyjnych PZK, zmuszony byłem kilkakrotnie do udzielania odpowiedzi na padające pod adresem Związku, często ostro sformułowane i dość kontrowersyjne opinie, zarzuty i pytania dotyczące jego działalności. I chociaż nie wszyscy uczestnicy spotkania podzielali moje poglądy, jestem zadowolony, że sprawy rozwoju polskiego krótkofalarstwa stanowiły przedmiot rzeczowych dyskusji wszystkich uczestników spotkania, bez względu na ich aktualną przynależność.

 

Tą drogą jeszcze raz dziękuję Jurkowi SP5GBM za zaproszenie i miłe przyjęcie i mam nadzieję, że będzie nam dane spotkać się ponownie w tak miłej i sympatycznej atmosferze, niekoniecznie z okazji obchodów 50-lecia Klubu, czego wszystkim jego członkom i sympatykom serdecznie życzę.

 

Jerzy Jakubowski SP7CBG

Źródło: Krótkofalowiec Polski - Nr 1/1988r., s.30-31