Litera System międzynarodowy System amerykański System polski System rosyjski
A Alfa Adam Adam Anna
B Bravo Baker Barbara Boris
C Charlie Charlie Celina Centralnyj
D Delta David Dorota Dimitrij
E Echo Edward Ewa Jeliena
F Foxtrott Framk Franciszek Fiodor
G Golf George Grażyna Grigorij
H Hotel Henry Henryk Hariton
I India Ida Irena Iwan
J Juliet John Jadwiga Iwan Kratkij
K Kilo King Karol Konstantin
L Lima Lewis Leon Lieonid
M Mike Mary Maria Maria
N November Nancy Natalia Nikołaj
O Oscar Otto Olga Olga
P Papa Peter Paweł Pawieł
Q Quebec Queen (ku) Szczuka
R Romeo Robert Roman Roman
S Sierra Susan Stanisław Siergij
T Tango Thomas Tadeusz Tatiana
U Uniform Union Urszula Uliana
V Victor Victor Violetta Żenia (Żuk)
W Whiskey William Wacław Wasilij
X X-ray X-ray Xsantypa (iks) Miakkij Znak
Y Yankee Young Ypsylon Igrak
Z Zulu Zebra Zygmunt Zinajda